MC Limburgia / Stichting Erfgoed Gennep

MC Limburgia – Stichting Erfgoed Gennep

De vorige maand opgerichte stichting Erfgoed Gennep, verzamelt, behoudt, digitaliseert en maakt beschikbaar het foto- film- en ander (bewarenswaardig) materiaal van en over Gennep. Er zijn nog heel veel schatten in Gennep verborgen op zolders en in foto-albums en vaak zonder dat de eigenaar zich bewust is van het belang van het materiaal. Op onschuldige foto’s van mensen is het Gennep van toen te zien, de activiteiten, de bebouwde omgeving en ook de mensen. Om die informatie te ontsluiten en toegankelijk te maken, maar ook om die te behouden voor de toekomst is de stichting opgericht. Al het materiaal van www.gennepnu.nl wordt ook toegevoegd aan de archieven en beeldbank van de nieuwe stichting. Elke woensdagmiddag kan men in de kenniskeuken terecht, maar men kan ook via mail contact opnemen met het secretariaat: p.mengelberg@stichtingerfgoedgennep.nl.

De nieuwe stichting heeft ook een website: https://www.stichtingerfgoedgennep.nl

Een van de filmpjes die al gedigitaliseerd is door Paul is afkomstig van Jan en toont een motorcrosswedstrijd van MC Limburgia, de Gennepse motorcrossclub, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw furore maakte in Gennep. Het filmpje is hier en nu te zien. Ik kreeg een mailtje van Wim van Riet met wat toelichting over MC Limburgia. Eerder dit jaar stuurde hij ook al een serie foto’s uit die tijd, die inmiddels op de special over MC Limburgia staan: link naar de special

 

Deel uw mening